Smernice za kolačiće

za internet stranicu www.myvolkswagen.net/rs/sr.html

Kompanija Volkswagen AG koristi različite kolačiće na svojim veb-stranicama. Kolačići su male datoteke sa konfiguracionim informacijama, koji se čuvaju na vašem krajnjem uređaju. Kolačići se u osnovi mogu podeliti u tri kategorije.

1.  Takozvani funkcionalni kolačići su od suštinske važnosti za funkcionalnost veb-stranice.  Obrada funkcionalnih kolačića neophodna je da bi vam se omogućilo da posetite veb-stranicu (vidite čl. 6, st. 1, tač. b GDPR-a).

2.  Takozvani komforni kolačići povećavaju komfor prilikom posete veb-stranici, npr. čuvaju vaša podešavanja jezika. Pravni osnov za komforne kolačiće je legitimni interes (čl. 6, st. 1, tač. f GDPR-a). Legitimni interes leži u pružanju određenog komfora prilikom vaše posete veb-stranici. Možete uložiti prigovor na obradu podataka u svakom trenutku, sa dejstvom za budućnost. Detaljnije informacije o tome možete da pronađete u Izjavi o zaštiti podataka.

3.  Takozvani kolačići za praćenje se koriste za kreiranje pseudonimiziranog korisničkog profila. Kolačići za praćenje postavljaju se samo ako je posetilac veb-stranice dao saglasnost u tu svrhu (član 6, stav 1, tačka a GDPR-a). Saglasnost se daje putem takozvanog banera za kolačiće, na koji se mora aktivno kliknuti.

Dodatne informacije o korišćenim alatima za praćenje i o tome kako možete da opozovete svoju saglasnost možete da pronađete u Izjavi o zaštiti podataka.

U okviru opisanih kategorija koriste se različite vrste kolačića. U nastavku su razjašnjene vrste kolačića koje se najčešće koriste:

1. Kolačići sesije

Ako ste aktivni na veb-stranici, privremeno se kreira kolačić sesije u memoriji vašeg računara koji sadrži identifikaciju sesije, kako bi npr. sprečio da pri svakoj promeni stranice morate ponovo da se prijavite. Kolačići sesije se brišu nakon odjave ili prestaju da važe kada vaša sesija automatski istekne. 

2. Trajni kolačići ili kolačići protokola

Trajni kolačić ili kolačić protokola memoriše datoteku u vašem računaru na vremenski period koji je ograničen datumom isteka. Veb-stranice koriste ove kolačiće prilikom vaše naredne posete kao podsetnik o vašim informacijama i podešavanjima. Na taj način vi imate brži i udobniji pristup, jer npr. ne morate ponovo da menjate podešavanja jezika za naš portal. Kada prođe datum isteka, kolačić se automatski briše kada posetite veb-stranicu koja ga je kreirala. 

3. Kolačići trećeg ponuđača

Kolačići trećeg ponuđača potiču od ponuđača koji su različiti od operatera internet stranice. Oni mogu biti korišćeni npr. za prikupljanje informacija za reklamiranje, informacija o sadržajima koje definiše korisnik ili za veb-statistike. 

4. Flash kolačići

Flash kolačići su memorisani na vašem računaru kao elementi podataka veb-stranica, ukoliko te stranice pokreće program Adobe Flash. Flash kolačići nemaju vremensko ograničenje trajanja. 

Na ovoj veb-stranici se koriste sledeći kolačići:

Naziv kolačića

Kategorija

Svrha upotrebe

Trajanje memorisanja

Vrsta kolačića

csrf_token

Funkcionalni kolačić

Kolačić se koristi kako bi se prilikom upita izbegao Cross-Site-Request-Forgery (CSRF), metoda napada na računarske sisteme.

7 dana

Trajno/protokol

SESSION

Funkcionalni kolačić

Ovaj kolačić čuva korisničku sesiju prilikom prijave

7 dana / ili prilikom odjavljivanja

Trajni kolačić

salt

Funkcionalni kolačić

salt je nasumično generisan kod, koji je deo mehanizma šifrovanja za prijavu na veb-stranice. Ovaj kolačić je potreban za sigurno šifrovanje tokena kreiranih za prijavu. Ovo je sastavni deo korišćenog ključa na strani klijenta.

7 dana / ili prilikom odjavljivanja

Trajni kolačić

auth_fags

Funkcionalni kolačić

Base64-Encoded JSON-objekat sa grupama aplikacija funkcija i njihovim opsegom. Ovaj kolačić sadrži meta informacije, koje su neophodne za prijavu. Ove meta informacije pokazuju za koje grupe podataka (opsezi) i za koje aplikacije na veb-stranici se mora tražiti prijava.

7 dana / ili prilikom odjavljivanja

Trajni kolačić

Kategorija

Funkcionalni kolačić

Svrha upotrebe

Kolačić se koristi kako bi se prilikom upita izbegao Cross-Site-Request-Forgery (CSRF), metoda napada na računarske sisteme.

Trajanje memorisanja

7 dana

Vrsta kolačića

Trajno/protokol