Uslovi korišćenja 

Za veb-sajt www.myvolkswagen.net/rs/sr.html („veb-sajt“)

1. Sadržaj i raspoloživost 

Ovi Uslovi korišćenja važe za vaš pristup veb-sajtu i njegovo korišćenje. Ponuđač ovog veb-sajta je kompanija Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Njemačka, upisana u registar privrednih subjekata Okružnog suda u Braunšvajgu, pod br. HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Svi sadržaji veb-sajta se pažljivo provjeravaju. Volkswagen AG nastoji da osigura da sadržaji na veb-sajtovima kompanije Volkswagen AG budu aktuelni i sadržajno tačni. Ne može se dati garancija potpunosti, ispravnosti, aktuelnosti i konstantne dostupnosti veb-sajta. 

Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost veb-sajtova trećih lica, do kojih se može doći preko eksternih linkova. Volkswagen AG se izričito distancira od svih sadržaja koji su možda kažnjivi i imaju zakonsku odgovornost ili koji su nemoralni.

2. Prava intelektualne svojine na sadržaje veb-sajta

Prilikom korišćenja veb-sajta kompanije Volkswagen AG, dužni ste poštovati sva prava intelektualne svojine kompanije Volkswagen AG i ostalih trećih lica, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, pravo na naziv i  žig. Pravo na zaštitu, proširuje se dalje i na  fotografije, muziku i žigove koje kompanija Volkswagen AG prezentuje. Dostupnost  veb-sajta kompanije Volkswagen AG ne podrazumeva davanje bilo koje licence ili bilo kojeg drugog prava korišćenja zaštićenih prava. 

3. Neprimjereno korišćenje veb-sajta

Zabranjena je svaka neprimjerena upotreba veb-sajta; naročito se ne smiju  zaobilaziti bilo koje  mjere predostrožnosti i/ili sigurnosne mjere. Osim toga, ne smiju da se koriste sistemi ili aplikacije, koje mogu izazvati oštećenja sistema ili otkazivanje nekih funkcija, naročito mijenjanjem fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža. Komercijalno, sistematsko korišćenje veb-sajta kompanije Volkswagen AG nije dozvoljeno bez saglasnosti kompanije Volkswagen AG. 

4. Usluge

Preko veb-sajta možete pristupiti daljem sadržaju i uslugama kompanije Volkswagen AG ili partnera kompanije Volkswagen AG („Usluge“). Obratite pažnju na važeće Uslove korišćenja za takve usluge. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je centralni korisnički nalog za mnoge digitalne proizvode i usluge koje nude kompanija Volkswagen AG i njeni partneri. Pristup nekim uslugama dobijate samo ako se prijavite sa vašim Volkswagen ID-om. 

Ako već imate Volkswagen ID, možete ga koristiti da biste se prijavili na usluge. Ako ne želite da koristite svoj postojeći Volkswagen ID za prijavljivanje na ovu uslugu ili još uvijek nemate Volkswagen ID, možete da kreirate još jedan Volkswagen ID na https://vwid.vwgroup.io ili da se prvi put registrujete. Obratite pažnju na važeće Uslove korišćenja za Volkswagen ID. 

6. Rješavanje sporova

Odredbe o rješavanju potrošačkih sporova i online rješavanju sporova sadržane u ovom odjeljku „Rješavanje sporova“ odnose se samo na potrošače sa prebivalištem u Evropskoj uniji i ne utiču na zakonske odredbe o rješavanju sporova koje mogu postojati u zemljama izvan Evropske unije.

Kompanija Volkswagen nije spremna, niti je obavezna da učestvuje u postupku rješavanja spora pred arbitražnim tijelom za rješavanje potrošačkih sporova.

Evropska komisija, pod www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link, stavlja na raspolaganje platformu za vansudsko online rješavanje sporova. Na ovoj platformi potrošači mogu da nađu spisak mjesta za rješavanje potrošačkih sporova, koji mogu pomoći u vansudskom rješavanju sporova.

Volfsburg, februar 2021.