Uslovi korišćenja 

Za veb stranicu www.myvolkswagen.net/rs/sr.html („veb stranica“)

1. Sadržaj i dostupnost 

Ovi Uslovi korišćenja važe za vaš pristup veb stranici i njeno korišćenje. Ponuđač ove veb stranice je kompanija Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemačka, upisana u registar privrednih subjekata Okružnog suda u Braunšvajgu, pod br. HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Svi sadržaji ove veb stranice se pažljivo proveravaju. Volkswagen AG nastoji da osigura da sadržaji na veb stranicama kompanije Volkswagen AG budu aktuelni i sadržajno tačni. Ne može se dati garancija potpunosti, tačnosti, aktuelnosti i konstantne dostupnosti veb stranice. 

Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost veb stranica trećih lica, do kojih se može doći preko eksternih linkova. Volkswagen AG se izričito distancira od svih sadržaja koji su možda kažnjivi i imaju zakonsku odgovornost ili koji su nemoralni.

2. Vlasnička prava na sadržaje veb stranice

Prilikom korišćenja veb stranice kompanije Volkswagen AG, posebno treba voditi računa o vlasničkim pravima, pravima na ime i marku, kao i drugim pravima zaštite kompanije Volkswagen AG i ostalih trećih lica. Između ostalog, zaštićene su i slike, muzika i marke koje kompanija Volkswagen AG prezentuje. Prozivanjem veb stranica kompanije Volkswagen AG se ne dodeljuje licenca, niti neko drugo pravo korišćenja. 

3. Zloupotreba prilikom korišćenja veb stranice

Zabranjena je svaka zloupotreba veb stranice; naročito se ne smeju zaobići nikakve mere predostrožnosti i/ili sigurnosne mere. Osim toga, ne smeju da se koriste postrojenja ili aplikacije, koje mogu izazvati oštećenja postrojenja ili otkazivanje nekih funkcija, naročito menjanjem fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža. Komercijalno, sistematsko korišćenje veb stranice kompanije Volkswagen AG nije dozvoljeno bez saglasnosti kompanije Volkswagen AG. 

4. Usluge

Preko veb stranice možete pristupiti daljem sadržaju i uslugama kompanije Volkswagen AG ili partnera kompanije Volkswagen AG („Usluge“). Molimo obratite pažnju na važeće Uslove korišćenja za takve usluge. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je centralni korisnički nalog za mnoge digitalne proizvode i usluge koje nude kompanija Volkswagen AG i njeni partneri. Pristup nekim uslugama dobijate samo ako se prijavite sa vašim Volkswagen ID-om. 

Ako već imate Volkswagen ID, možete ga koristiti za da biste se prijavili na usluge. Ako ne želite da koristite svoj postojeći Volkswagen ID za prijavljivanje na ovu uslugu ili još uvek nemate Volkswagen ID, možete da kreirate još jedan Volkswagen ID na https://vwid.vwgroup.io li da se prvi put registrujete. Molimo obratite pažnju na važeće uslove korišćenja za Volkswagen ID. 

6. Rešavanje sporova

Odredbe o rešavanju potrošačkih sporova i online rešavanju sporova sadržane u ovom odeljku „Rešavanje sporova“ odnose se samo na potrošače sa prebivalištem u Evropskoj uniji i ne utiču na zakonske odredbe o rešavanju sporova koje mogu postojati u zemljama izvan Evropske unije.

Kompanija Volkswagen nije spremna, niti je obavezna da učestvuje u postupku rešavanja spora pred arbitražnim telom za rešavanje potrošačkih sporova.

Evropska komisija, pod www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link, stavlja na raspolaganje platformu za vansudsko online rešavanje sporova. Na ovoj platformi potrošači mogu da nađu spisak mesta za rešavanje potrošačkih sporova, koji mogu pomoći u vansudskom rešavanju sporova.

Volfsburg, februar 2021.