Izjava o zaštiti podataka

za veb-sajt www.myvolkswagen.net/rs/sr.html

A. Rukovalac

Mnogo hvala na posjeti veb-sajtu kompanije Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Njemačka, e-mail: kundenbetreuung@volkswagen.deOpens a mail link, upisane u registar privrednih subjekata Okružnog suda u Braunšvajgu, pod br. HRB 100484 (Volkswagen AG“ ili „mi“, „nas“ ili „naš“). U daljem tekstu vas informišemo o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije Volkswagen AG, u vezi sa vašom posjetom veb-sajtu.

B. Obrada ličnih podataka

1. Obrada datoteka protokola

Prilikom vaše posjete našem veb-sajtu – veb-sajtu myvolkswagen.net („myVolkswagen“) – obrađujemo vaše sljedeće podatke o pristupu, koji ne omogućavaju vašu identifikaciju:

 • anonimni ID kolačića, preko kojeg se ne može otkriti vaša IP adresa,
 • vaš operativni sistem, vaš veb-pregledač i vaša rezolucija ekrana,
 • datum i vrijeme vaše posjete,
 • veb-sajtova koje ste posjetili kod nas i
 • veb-sajta sa kojeg ste nas posjetili.

Obrada ovih podataka vrši se u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f GDPR-a, na osnovu našeg legitimnog interesa, kako bismo mogli pravilno da vam prikažemo veb-sajt. Podaci se brišu nakon 30 dana.

Za hosting ovog veb-sajta koristimo Amazon Web Services Cloud u Evropskoj uniji, kojim upravlja kompanija Amazon Web Services EMEA SARL („Amazon“). Pristup ličnim podacima od strane kompanije Amazon Web Services, Inc., sa sjedištem u SAD-u, ne može se isključiti, tako da su zaključene odgovarajuće standardne ugovorne klauzule EU (ugovor odobren od strane Evropske komisije, koji ličnim podacima daje istu zaštitu kao i u EU, za obradu podataka u zemljama koje nisu članice EU) (u skladu sa potrebnim prilagođavanjima sa odgovarajućim nacionalnim pravom). Kompanija Amazon obrađuje vaše lične podatke isključivo na naš zahtjev i prema uputstvima koja su u skladu sa ugovorom za obradu podataka, koji ispunjava zahtjeve važećeg prava za zaštitu podataka. Korišćene standardne ugovorne klauzule za EU možete pogledati preko URL-a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087Opens an external link.

2. Volkswagen ID

Na myVolkswagen možete da se prijavite sa vašim Volkswagen ID-om. Isti služi kao centralni korisnički nalog u kojem možete centralno upravljati svojim ličnim podacima. Kada se sa vašim Volkswagen ID-om prijavite na myVolkswagen, obrađujemo podatke iz vašeg Volkswagen ID korisničkog naloga (član 6, stav 1, tačka b GDPR-a):

 • ime,
 • oslovljavanje i titula,
 • datum rođenja,
 • adresu,
 • brojeve telefona,
 • preferirani jezik,
 • profilnu fotografiju.

Da biste mogli da koristite određene funkcije ovog veb-sajta, neophodno je da se registrujete na Volkswagen ID ili da se prijavite sa postojećim Volkswagen ID korisničkim nalogom. Veb-sajt nadalje omogućava funkcije, za koje je predviđena, ali nije i neophodna registracija, odnosno prijava pomoću Volkswagen ID-a. Ukoliko koristite Volkswagen ID, usluga koju odaberete biće povezana sa vašim Volkswagen ID korisničkim nalogom. Ovo povezivanje vrši se samo ako ste pristali na to (član 6, stav 1, tačka a GDPR-a). Dodatne informacije o obradi podataka u okviru Volkswagen ID-a mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka na https://vwid.vwgroup.io/data-privacyOpens an external link.

3. myVolkswagen funkcije

Digitalne usluge i servisi koji su navedeni u nastavku, mogu se pronaći u myVolkswagen korisničkom dijelu. myVolkswagen objedinjuje informacije i podešavanja u vezi sa vozilom koji su relevantni za vas, kao i digitalne usluge i servise.

a. Virtuelna garaža

U virtuelnoj garaži imate mogućnost da vozila koja ste naručili ili koja su već u vašem posjedu sačuvate u profilu vašeg Volkswagen ID-a. Na taj način možemo da vam omogućimo pregled vaših vozila i njihove opreme i komforan pristup dodatnim uslugama u vezi sa vozilom na veb-sajtu, a da vaše vozilo ne morate ponovo da identifikujete. Za to unesite komisioni broj (u slučaju vozila koja se još uvijek nalaze u proizvodnji) ili identifikacioni broj (br. šasije; u slučaju vozila koja se već nalaze u posjedu), kako biste identifikovali svoje vozilo. Zatim imate mogućnost, na dobrovoljnoj osnovi, da unesete dodatne podatke o vašem vozilu (oznaka, nadimak), koji vam olakšavaju da vaše vozilo identifikujete u naknadno dostupnom pregledu vozila. Ako ovi podaci već postoje u Volkswagen ID-u, isti će vam biti prenijeti u virtuelnu garažu. Ako se odlučite da unesete ove podatke, isti će se takođe sačuvati u Volkswagen ID-u. U tom slučaju se obrađuju vaši lični podaci, kako bismo mogli da vam ponudimo tražene usluge. Obrada se vrši u skladu sa članom 6, stav 1, tačka b GDPR-a. 

U ovom pregledu vozila vam se nadalje prikazuju slike vašeg vozila u stanju proizvodnje. Ovi podaci vam se dodijeljuju na osnovu identifikacionog broja vozila koji ste unijeli. Ako želite da izbrišete ili promijenite vaše podatke, to možete da izvršite u Volkswagen ID-u. Vaši lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je neophodno, kako bismo mogli da vam ponudimo tražene usluge. Ako se niste prijavili sa Volkswagen ID-om u roku od 5 godina, ovaj Volkswagen ID, uključujući lične podatke, biće izbrisan, ukoliko iz drugih razloga nismo u obavezi da duže čuvamo podatke.

b. Datoteke protokola

Kada se sa vašim Volkswagen ID-om prijavite na myVolkswagen, u slučaju da se desi greška, zabilježićemo sljedeće podatke:

 • Vaš Volkswagen ID u vidu vašeg korisničkog imena
 • Vaš identifikacioni broj vozila (ukoliko je došlo do greške u funkciji u pogledu vozila i ako ste prethodno dodali vozilo vašem korisničkom nalogu)

Ove podatke protokola bilježimo na osnovu legitimnog interesa (član, 6 stav 1, tačka f GDPR-a) koji se sastoji u tome da brzo otklonimo greške do kojih je došlo na ovom sajtu i da vam pružimo optimalnu podršku u slučaju greške. Ovi podaci protokola se čuvaju u šifrovanom obliku i automatski ponovo brišu nakon 30 dana.

Za obradu ovih podataka protokola koristimo Amazon Web Services Cloud u Evropskoj uniji, kojim upravlja kompanija Amazon Web Services EMEA SARL („Amazon“). Pristup ličnim podacima od strane kompanije Amazon Web Services, Inc., sa sjedištem u SAD-u, ne može se isključiti, tako da su zaključene odgovarajuće standardne ugovorne klauzule EU (ugovor odobren od strane Evropske komisije, koji ličnim podacima daje istu zaštitu kao i u EU, za obradu podataka u zemljama koje nisu članice EU) (u skladu sa potrebnim prilagođavanjima sa odgovarajućim nacionalnim pravom). Kompanija Amazon obrađuje vaše lične podatke isključivo na naš zahtjev i prema uputstvima koja su u skladu sa ugovorom za obradu podataka, koji ispunjava zahtjeve važećeg prava za zaštitu podataka. Korišćene standardne ugovorne klauzule za EU možete pogledati preko URL-a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087Opens an external link.

C. Upotreba kolačića

a. Opšte informacije

Kompanija Volkswagen AG koristi kolačiće na svojim veb-sajtovima. Kolačići su male datoteke sa konfiguracionim informacijama, koji se čuvaju na vašem krajnjem uređaju. To su kolačići koji su od suštinskog značaja za funkcionalnost veb-sajta (tzv. funkcionalni kolačići).

Obrada funkcionalnih kolačića neophodna je da bi vam se omogućilo da posjetite veb-sajt (vidite član 6, stav 1, tačka b GDPR-a).

Ostale informacije o našim kolačićima možete da pronađete u našoj smjernici za kolačiće.

D. Vaša prava

Sljedeća prava možete u svakom trenutku besplatno ostvariti kod kompanije Volkswagen AG. Dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem vaših prava možete pronaći u odjeljku D.

Pravo na informacije

Imate pravo da od nas dobijete informacije da li obrađujemo vaše lične podatke i o kojima se tačno radi (član 15 GDPR-a), kao i informacije o obradi vaših ličnih podataka. Takođe, imate pravo da od nas dobijete kopiju ličnih podataka koje o vama obrađujemo.

Pravo na ispravku

Imate pravo da zahtijevate da ispravimo vaše netačne, odnosno nepotpune lične podatke (član 16 GDPR-a).

Pravo na brisanje

Imate pravo da u slučaju postojanja pretpostavki navedenih u čl. 17 GDPR-a, zahtijevate brisanje vaših ličnih podataka. Prema ovoj odredbi, možete, na primjer, zahtijevati brisanje vaših podataka ako oni više nisu potrebni za svrhe zbog kojih su prikupljeni. Osim toga, možete da zatražite brisanje podataka, ako ih obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, a vi opozovete tu saglasnost.

Pravo na ograničenje obrade

 Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka, ako su ispunjeni uslovi iz člana 18 GDPR-a. To je slučaj, na primjer, ako osporite tačnost vaših podataka. Tada tokom trajanja provjere tačnosti podataka možete zatražiti ograničenje obrade.

Pravo na prigovor

Ako se obrada zasniva na pretežno legitimnom interesu ili je neophodna za izvršavanje zadatka koji je u javnom interesu ili se koristi za ostvarivanje službene dužnosti koja nam je prenijeta (član 6, stav 1, tačka e GDPR-a), imate pravo na prigovor za obradu vaših podataka. U slučaju prigovora, molimo vas da nas obavijestite o svojim razlozima zbog kojih se protivite obradi podataka.

Takođe, imate pravo na prigovor za obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. Isto važi za profilisanje, ako je ono u vezi sa direktnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka

Ako se obrada podataka vrši na osnovu saglasnosti ili ispunjenja ugovora, a pritom se vrši korišćenjem automatske obrade, imate pravo da primite vaše podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prenesete drugom odgovornom licu (član 20 GDPR-a).

Pravo na opoziv: Ako se obrada podataka vrši na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete tu saglasnost, sa dejstvom za budućnost.

Pravo na žalbu

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu ili drugom nadležnom regulatornom tijelu za zaštitu podataka u vezi sa našom obradom vaših podataka. To može, na primjer, da bude regulatorno tijelo za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta. Spisak svih organa zaduženih za zaštitu podataka u Evropskoj Uniji možete pronaći ovdje: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index\_en.htm

E. Vaša osoba za kontakt

Kontakt osoba za ostvarivanje vaših prava

Za informacije o tome kome možete da se obratite da biste ostvarili vaša prava ili dobili dodatne informacije, posjetite sljedeći link https://datenschutz.volkswagen.deOpens an external link.

 

Zastupnik odgovornog lica za podatke u Srbiji i Crnoj Gori:

Srbija:

Boris Jeftić

Pravni savetnik / Legal advisor

PORSCHE SCG DOO BEOGRAD

Zrenjaninski put 11,

11210 Beograd

Telefon: +381 11 3042 407

Mobilni: +381 63 647 680

 

Crna Gora:

Jasmina Janković

Head of Porsche Finance Group Montenegro

Porsche Leasing doo

Member of Porsche Bank Group

Josipa Broza Tita 67,

81000 Podgorica, Montenegro

Telefon: + 382 20 690 031

Faks: + 382 20 690 039

Mobilni: +382 69 604 494

 

Službenik za zaštitu podataka

Naš službenik za zaštitu podataka vam je na raspolaganju kao kontakt osoba za sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarivanje vaših prava:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

E-mail: datenschutz@volkswagen.de

Stanje: februar 2021.