Zásady používania súborov cookie

pre internetovú stránku www.myvolkswagen.net/sk/sk.html

Spoločnosť Volkswagen AG používa na svojich internetových stránkach rôzne súbory cookie. Cookies sú malé súbory s konfiguračnými informáciami, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie možno rozdeliť do troch základných kategórií.

1.  Pre funkčnosť internetovej stránky sú nevyhnutné tzv. funkčné cookies.  Spracúvanie funkčných cookies je nevyhnutné, ak vám chceme umožniť návštevu internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

2.  Komfort pri návšteve internetovej stránky zvyšujú tzv. komfortné cookies, ktoré ukladajú napr. vaše nastavenie jazyka. Právnym základom komfortných cookies je ochrana oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Oprávnený záujem predstavuje poskytnutie určitého komfortu pri vašej návšteve internetovej stránky. Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti. Bližšie informácie nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

3.  Na vytvorenie pseudonymizovaného profilu používateľa sa používajú tzv. sledovacie súbory cookie. Sledovacie súbory cookie sa používajú len na základe súhlasu návštevníka internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas poskytuje používateľ prostredníctvom tzv. cookie banera, na ktorý musí aktívne kliknúť.

Ďalšie informácie o používaní sledovacích nástrojov a spôsobe zrušenia súhlasu nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

V rámci uvedených kategórií sa používajú rôzne druhy súborov cookie. V nasledujúcej časti sa nachádza vysvetlenie k najčastejšie používaným druhom súborov cookie:

1. Súbory cookie relácie

V čase, keď aktívne používate niektorú internetovú stránku, sa dočasne ukladá do pamäte vášho počítača súbor cookie relácie, pričom sa uloží identifikácia relácie, aby sa napr. pri zmene stránky zabránilo nutnosti opätovného prihlásenia. Súbory cookie relácie sa pri odhlásení vymažú alebo stratia svoju platnosť hneď po automatickom ukončení relácie. 

2. Trvalé alebo protokolové súbory cookie

Trvalý alebo protokolový súbor cookie uloží súbor vo vašom počítači na obdobie zadefinované v dátume platnosti. Vďaka týmto súborom cookie si internetové stránky pri vašej ďalšej návšteve spomenú na vaše informácie a nastavenia. Umožní to rýchlejší a pohodlnejší prístup, pretože napríklad nemusíte znovu nastavovať jazyk nášho portálu. Po uplynutí dátumu platnosti sa súbor cookie automaticky vymaže, keď navštívite internetovú stránku, ktorá ho vytvorila. 

3. Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán pochádzajú od iných poskytovateľov, ako je prevádzkovateľ tejto internetovej stránky. Môžu sa používať napríklad na zber informácií na účely reklamy, obsahov zadefinovaných používateľom a štatistiky internetovej stránky. 

4. Súbory cookie flash

Flash cookies sa ako dátové prvky internetových stránok uložia do vášho počítača v tom prípade, ak sa používajú s prvkom Adobe Flash. Flash cookies nemajú žiadne časové obmedzenie. 

Na tejto internetovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie

Kategória

Účel použitia

Doba uchovávania

Druh súboru cookie

csrf_token

Funkčné cookies

Súbor cookie sa používa na zabránenie tzv. cross-site-request-forgery (CSRF), spôsobu útoku na počítačové systémy pri dopytoch.

7 dní

Permanentné/protokol

SESSION

Funkčné cookies

Tento súbor cookie ukladá reláciu používateľa pri prihlásení

7 dní/alebo pri odhlásení

Permanentný súbor cookie

salt

Funkčné cookies

Salt je náhodne vygenerovaný kód, ktorý je súčasťou kódovacieho mechanizmu pri prihlasovaní sa na internetové stránky. Tento súbor cookie je potrebný na bezpečné zakódovanie tokenu vytvoreného na účely prihlásenia. Ide tu o súčasť kódu používaného klientom.

7 dní/alebo pri odhlásení

Permanentný súbor cookie

auth_fags

Funkčné cookies

Base64-Encoded JSON-Object s funkciou Skupiny pre aplikácie a ich scopes. Tento súbor cookie obsahuje metainformácie, ktoré sú potrebné na prihlásenie. Tieto metainformácie udávajú, pre ktoré skupiny dát (scopes) a ktoré aplikácie internetovej stránky sa musí vyžadovať prihlásenie.

7 dní/alebo pri odhlásení

Permanentný súbor cookie

inbenta-km-session-id

Funkčné cookies

Ukladá ID relácie, aby všetky akcie jedného používateľa patrili k jednej relácii.

Na konci relácie

Cookie relácie

inbenta-km-session-token

Funkčné cookies

Ukladá token relácie, aby všetky akcie jedného používateľa patrili k jednej relácii.

Na konci relácie

Cookie relácie

Kategória

Funkčné cookies

Účel použitia

Súbor cookie sa používa na zabránenie tzv. cross-site-request-forgery (CSRF), spôsobu útoku na počítačové systémy pri dopytoch.

Doba uchovávania

7 dní

Druh súboru cookie

Permanentné/protokol