Podmienky používania 

Pre internetovú stránku www.myvolkswagen.net/sk/sk.html („internetová stránka“)

1. Obsah a dostupnosť 

Tieto podmienky používania platia pre váš prístup k internetovej stránke a jej používanie. Poskytovateľom tejto internetovej stránky je spoločnosť Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig pod číslom HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Všetky obsahy internetovej stránky starostlivo kontrolujeme. Spoločnosť Volkswagen AG sa snaží zobrazovať na svojej internetovej stránke aktuálne a obsahovo správne obsahy. Nemôže však niesť zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť či stálu dostupnosť internetovej stránky. 

Spoločnosť Volkswagen AG nepreberá zodpovednosť za obsahy a dostupnosť internetových stránok tretích subjektov, ktoré môžete navštíviť prostredníctvom externých odkazov. Spoločnosť Volkswagen AG sa výslovne dištancuje od všetkých obsahov, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska trestného a záručného práva, alebo ktoré sú v rozpore so slušným správaním a dobrými mravmi.

2. Ochranné práva v súvislosti s obsahmi internetovej stránky

Pri používaní internetovej stránky spoločnosti Volkswagen AG treba dodržiavať autorské práva, práva na ochranu mena a značky, ako aj ostatné práva na ochranu spoločnosti Volkswagen AG a tretích subjektov. Okrem iného sú chránené aj obrázky, hudba a značky, ktoré prezentuje spoločnosť Volkswagen AG. Prístupom k internetovej stránke spoločnosti Volkswagen AG neposkytujeme žiadnu licenciu či iné užívacie právo. 

3. Zneužívanie internetovej stránky

Akékoľvek zneužívanie internetovej stránky je zakázané; nesmú sa obchádzať najmä žiadne bezpečnostné opatrenia. Okrem toho sa nesmú používať žiadne zariadenia alebo aplikácie, ktoré by mohli poškodiť alebo znefunkčniť zariadenia spoločnosti Volkswagen AG, najmä pozmeňovaním fyzikálnej alebo logickej štruktúry servera alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí. Komerčné, systematické používanie internetovej stránky spoločnosti Volkswagen AG je bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG neprípustné. 

4. Služby

Prostredníctvom internetovej stránky môžete získať prístup k ďalším obsahom a službám spoločnosti Volkswagen AG alebo partnerov spoločnosti Volkswagen AG („služby“). Pri takýchto službách dodržujte ich prípadné vlastné platné podmienky používania. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je centrálny používateľský účet zastrešujúci mnohé digitálne produkty a služby, ktoré ponúka spoločnosť Volkswagen AG a jej partneri. K niektorým službám získate prístup len v tom prípade, ak sa prihlásite so svojím Volkswagen ID. 

Ak už máte Volkswagen ID, môžete ho používať na prihlásenie sa do služieb. Ak nechcete svoj existujúci Volkswagen ID používať na prihlásenie sa do tejto služby alebo ešte nemáte Volkswagen ID, môžete si ho vytvoriť alebo sa prvýkrát zaregistrovať na stránke https://vwid.vwgroup.io. Dodržujte pritom podmienky používania, ktoré sú platné pre Volkswagen ID. 

6. Urovnanie sporov

Predpisy týkajúce sa spotrebiteľských rozhodcovských konaní a online urovnávaní sporov uvedené v tomto odseku „Urovnanie sporov“ platia len pre spotrebiteľov s trvalým pobytom v Európskej únii a neovplyvňujú žiadne zákonné ustanovenia o urovnávaní sporov, ktoré by mohli platiť v štátoch mimo Európskej únie.

Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa konania na urovnanie sporu pred zmierovacím súdom pre spotrebiteľov.

Európska komisia poskytuje na stránke www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link platformu na mimosúdne online urovnávanie sporov. Na tejto platforme nájdu spotrebitelia zoznam inštitúcií na urovnanie spotrebiteľských sporov, ktoré im môžu pomôcť pri mimosúdnom urovnávaní sporov.

Wolfsburg, február 2021