Pogoji uporabe 

Za spletno mesto www.myvolkswagen.net/si/sl.html (»spletno mesto«)

1. Vsebina in razpoložljivost 

Ti pogoji uporabe veljajo za vaš dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo. Ponudnik tega spletnega mesta je družba Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemčija, ki je vpisana v sodni register okrajnega sodišča Braunschweig pod št. 100484 (»Volkswagen AG«).

Vse vsebine spletnega mesta so skrbno preverjene. Družba Volkswagen AG se trudi, da je vsebina na spletnem mestu družbe Volkswagen AG aktualna in pravilna. Kljub temu ni mogoče jamčiti za popolnost, pravilnost, aktualnost in neprestano dostopnost spletnega mesta. 

Družba Volkswagen AG ne prevzema odgovornosti za vsebine in razpoložljivost spletnih mest tretjih oseb, ki so dostopna preko zunanjih povezav. Družba Volkswagen AG se izrecno distancira od vseh morebitnih vsebin, ki so kaznive, vključujejo pravno odgovornost ali kršijo javna in dobra moralna načela.

2. Lastninske pravice do vsebine spletnega mesta

Pri uporabi spletnega mesta družbe Volkswagen AG je treba upoštevati avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in blagovne znamke, ter druge pravice družbe Volkswagen AG in tretjih oseb. Med drugim so zaščitene vse slike, glasba ter blagovne znamke, ki jih uporablja družba Volkswagen AG. Razpoložljivost spletnega mesta družbe Volkswagen AG ne zagotavlja licenc ali drugih pravic do uporabe. 

3. Nedopustna raba spletnega mesta

Kakršna koli nepravilna uporaba spletnega mesta je prepovedana; zlasti ni dovoljeno zaobiti varnostne ukrepe. Poleg tega ni dovoljeno uporabljati opreme ali izvajati aplikacij, ki povzročajo ali bi lahko povzročile poškodbe ali odpoved delovanja opreme družbe Volkswagen AG, zlasti s spremembami fizikalnih ali logičnih struktur strežnika ali omrežja družbe Volkswagen AG ali drugih omrežij. Komercialna, sistematična uporaba spletnega mesta družbe Volkswagen AG ni dovoljena brez soglasja družbe Volkswagen AG. 

4. Storitve

Preko spletnega mesta lahko dostopate do nadaljnjih vsebin in storitev družbe Volkswagen AG ali partnerjev družbe Volkswagen AG (»storitve«). Upoštevajte posebne pogoje uporabe, ki veljajo za takšne storitve. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je osrednji uporabniški račun za številne digitalne izdelke in storitve, ki jih ponujajo družba Volkswagen AG in njeni partnerji. Dostop do nekaterih storitev imate le, če se prijavite s svojim uporabniškim računom Volkswagen ID. 

Če že imate ustvarjen uporabniški račun Volkswagen ID, ga lahko uporabite za prijavo v storitve. Če za prijavo v to storitev ne želite uporabiti svojega obstoječega uporabniškega računa Volkswagen ID ali pa še nimate uporabniškega računa Volkswagen ID, lahko na naslovu https://vwid.vwgroup.io ustvarite dodatni uporabniški račun Volkswagen ID ali se prvič registrirate. Upoštevajte veljavne pogoje uporabe za uporabniški račun Volkswagen ID. 

6. Reševanje sporov

Določbe o reševanju potrošniških sporov in spletnem reševanju sporov, vsebovane v tem razdelku »Reševanje sporov«, veljajo samo za potrošnike s prebivališčem v Evropski uniji in ne vplivajo na zakonske določbe o reševanju sporov, ki lahko veljajo v državah zunaj Evropske unije.

Družba Volkswagen ni pripravljena niti dolžna sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim organom.

Evropska komisija ponuja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov, ki jo najdete na naslovu www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link. Na tej platformi bodo potrošniki našli seznam organov za reševanje sporov, ki lahko pomagajo pri izvensodnem reševanju sporov.

Wolfsburg, februar 2021