Declarație de protecție a datelor

Pentru site-ul web www.myvolkswagen.net/ro/ro.html

A. Responsabil

Vă mulțumim că ați vizitat un site web al Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germania, e-mail: kundenbetreuung@volkswagen.deOpens a mail link, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul de primă instanță Braunschweig cu nr. HRB 100484 (Volkswagen AG” sau „noi”, „nouă” sau „al nostru”). În cele ce urmează, vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Volkswagen AG în legătură cu vizita dvs. pe site-ul web.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal

1 Prelucrarea fișierelor jurnal

La vizita site-ului nostru web - site-ul web myvolkswagen.net („myVolkswagen”), procesăm de la dvs. următoarele fișiere jurnal, care nu permit nicio trimitere la persoana dvs.:

 • un ID cookie anonim care nu permite identificarea adresei dvs. IP,
 • sistemul dvs. de operare, browserul dvs. web și rezoluția ecranului dvs.,
 • data și ora vizitei dvs.,
 • site-urile web vizitate la noi și
 • site-ul web de unde ați ajuns la noi.

Prelucrarea acestora date se face în baza articolului 6 alin. 1, lit. f din RGPD pe baza interesului nostru legitim de a vă putea afișa în mod corespunzător site-ul web. Datele sunt șterse după 30 de zile.

Pentru găzduirea site-ului web myVolkswagen, precum și punerea la dispoziție a anumitor funcții, datele cu caracter personal prelucrate de CARIAD SE sunt stocate într-un serviciu web cloud operat de Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlanda. Conform acordurilor stabilite cu CARIAD SE, datele cu caracter personal sunt criptate de Microsoft Ireland Operations Limited și prelucrate exclusiv pe servere de date din Uniunea Europeană. Accesul (de citire) la informații al Microsoft Corporation sau al filialelor cu sediul într-un stat din afara UE/SEE nu poate fi exclus. Au fost încheiate clauze contractuale UE standard corespunzătoare pentru transmiterea datelor cu caracter personal către persoane împuternicite de operator pentru a proteja suficient datele dumneavoastră cu caracter personal. Clauzele contractuale UE standard utilizate pot fi accesate la următoarea adresă URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914Opens an external link.

Paralel cu prelucrarea menționată mai sus, datele cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt stocate în unul din serviciile web cloud operate de Amazon Web Services, Inc. („AWS”) 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109, SUA. AWS prelucrează datele cu caracter personal criptat și exclusiv pe servere de date din Uniunea Europeană, conform acordurilor stabilite cu noi. Accesul (de citire) la informații al Amazon Web Services, Inc. cu sediul în SUA nu poate fi exclus. Au fost încheiate clauze contractuale UE standard corespunzătoare pentru transmiterea datelor cu caracter personal către persoane împuternicite de operator pentru a proteja suficient datele dumneavoastră cu caracter personal. Clauzele contractuale UE standard utilizate pot fi accesate la următoarea adresă URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914Opens an external link.

2. Volkswagen ID

Vă puteți conecta la myVolkswagen cu Volkswagen ID-ul dvs. Acesta servește drept cont de utilizator central, în care vă puteți administra datele cu caracter personal în mod centralizat. Când vă conectați la myVolkswagen cu Volkswagen ID-ul dvs., procesăm datele din contul dvs. de utilizator Volkswagen ID (art. 6, par. 1, lit. b din RGPD):

 • Nume,
 • formulă de adresare și titlu,
 • data nașterii,
 • adresa,
 • numărul de telefon,
 • limba preferată,
 • poza de profil.

Pentru a putea folosi anumite funcții ale acestui site web, este necesar să vă înregistrați la Volkswagen ID sau să vă logați cu un cont de utilizator Volkswagen ID existent. În plus, site-ul web oferă funcții care prevăd înregistrarea resp. autentificarea cu Volkswagen ID, dar nu solicită acest lucru. De îndată ce folosiți Volkswagen ID, serviciul selectat de dvs. va fi asociat cu contul dvs. de utilizator Volkswagen ID. Această asociere se face numai dacă ce v-ați dat consimțământul (art. 6, par. 1, lit. a din RGPD). Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor în cadrul Volkswagen ID se află în declarația de protecție a datelor, pe https://vwid.vwgroup.io/data-privacyOpens an external link.

3. Funcțiile myVolkswagen

Serviciile digitale enumerate în continuare pot fi găsite în spațiul pentru clienți myVolkswagen. myVolkswagen reunește pentru dvs. informații și setări relevante despre autovehiculul dvs., precum și servicii digitale.

a. Garaj virtual

În garajul virtual aveți posibilitatea de a salva autovehiculele comandate sau deja deținute în profilul contului dvs. Volkswagen ID. În acest fel, vă putem oferi o vedere de ansamblu asupra autovehiculelor dvs. și echipării acestora, precum și acces confortabil pe site-ul web la servicii suplimentare legate de autovehicule, fără a fi nevoie să vă identificați din nou autovehiculul. Pentru aceasta, introduceți numărul de referință (pentru autovehiculele aflate încă în producție) sau seria de șasiu (VIN; pentru autovehiculele deja deținute) pentru a vă identifica autovehiculul. Aveți apoi posibilitatea de a introduce, dacă doriți, date suplimentare despre autovehiculul dvs. (număr de înmatriculare, pseudonim), ceea ce vă va permite să identificați mai ușor autovehiculul în vederea de ansamblu a autovehiculelor disponibilă ulterior. Dacă aceste date există deja în contul Volkswagen ID, ele vor fi transmise la garajul virtual. Dacă decideți să introduceți aceste date, ele vor fi stocate și în contul Volkswagen ID. În acest caz, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru ca să vă putem oferi serviciile solicitate. Prelucrarea datelor se face, astfel, conform art. 6, par. 1, lit. b din RGPD. 

În plus, în această vedere de ansamblu a autovehiculului vi se afișează imaginile autovehiculului dvs. din starea de producție. Aceste date vă vor fi atribuite pe baza numărului de identificare al autovehiculului pe care l-ați introdus. Dacă doriți să ștergeți sau să vă modificați datele, puteți face acest lucru în contul Volkswagen ID. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile solicitate. Dacă nu v-ați conectat cu Volkswagen ID în intervalul de 5 ani, vom șterge acest Volkswagen ID, inclusiv datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele din alte motive.

b. Fișiere jurnal

Dacă v-ați conectat la myVolkswagen cu Volkswagen ID-ul dvs., în caz de erori vom înregistra următoarele date:

 • Volkswagen ID-ul dvs. sub forma numelui dvs. de utilizator
 • numărul de identificare al autovehiculului (dacă eroarea a apărut într-o funcție care are legătură cu autovehiculul și ați adăugat în prealabil un autovehicul în contul dvs. de utilizator)

Colectăm aceste date jurnal pe baza unui interes legitim (art. 6, par. 1, lit. f din RGPD), care constă în remedierea rapidă a erorilor apărute pe această pagină și în a vă putea sprijini în mod optim în cazul apariției unor erori. Aceste date jurnal sunt stocate criptate și vor fi șterse automat după 30 de zile.

c. Centrul de Interacțiune cu Clienții (CIC)

Puteți contacta Centrul de Interacțiune cu Clienții (CIC) pentru probleme cu privire la serviciile sau aplicațiile noastre digitale (de exemplu, prin poștă, e-mail sau telefon). În acest context, [prelucrăm / Volkswagen AG prelucrează] datele personale necesare procesării cererii dumneavoastră și în scopul serviciului de asistență clienți (de exemplu, numele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, țara și limba). Mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați CIC pot fi găsite în politicade protecţie a datelor CIC la [https://cic-legal.volkswagen.com].

C. Utilizarea modulelor cookie

a. Informații generale

Volkswagen AG utilizează module cookie pe site-urile sale web. Modulele cookie sunt mici fișiere cu informații de configurare, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Modulele cookie pot fi, în general, împărțite în trei categorii. Acestea sunt module cookie esențiale pentru funcționalitatea site-ului web (așa-numitele module cookie funcționale).

Prelucrarea modulelor cookie funcționale este necesară pentru a vă permite să vizitați site-ul web (v. art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD).

Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Directiva cookie.

D. Drepturile dvs.

Puteți să vă exercitați în orice moment următoarele drepturi, în mod gratuit, față de Volkswagen AG. Mai multe informații privind exercitarea drepturilor dvs. găsiți în secțiunea D.

Dreptul la informare

Aveți dreptul să fiți informați dacă prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc și care sunt acestea (art. 15 din RGPD), precum și informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În plus, aveți dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de noi.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă vizează (art. 16 din RGPD).

Dreptul de ștergere

Conform prevederilor menționate în articolul 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. După această confirmare, puteți să solicitați, de exemplu, ștergerea datelor dvs., în condițiile în care nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate. În plus, puteți solicita ștergerea dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs., iar dvs. retrageți acest consimțământ.

Dreptul de restricționare a prelucrării

 Conform prevederilor menționate în articolul 18 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. Acest lucru se aplică, de exemplu, când contestați corectitudinea datelor dvs. Pe durata verificării corectitudinii datelor, puteți solicita limitarea prelucrării.

___

Dreptul la opoziție

În cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim prevalent sau este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți (art. 6, par. 1, lit. e din RGPD), aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. În cazul opoziției, vă rugăm să ne comunicați motivele pentru care vă opuneți prelucrării datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Același lucru este valabil și în cazul creării de profiluri, în măsura în care în care aceasta are legătură cu marketingul direct.

___

Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau îndeplinirea unui contract și se face prin prelucrare automată, aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și de a le transmite unui alt operator de date (art. 20 din RGPD).

Dreptul de retragere: Dacă prelucrarea datelor are la bază consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage în orice moment, în mod gratuit, consimțământul, cu efect pe viitor.

Dreptul de a depune o plângere

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere către o autoritate de protecție a datelor privind prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate fi, de ex., autoritatea de protecție a datelor din țara dvs. de reședință. Lista tuturor autorităților de protecție a datelor din Uniunea Europeană este disponibilă aici: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index\_en.htmlOpens an external link.

E. Persoanele dvs. de contact

Persoane de contact pentru exercitarea drepturilor dvs.

Pentru informații despre persoanele pe care le puteți contacta pentru a vă exercita drepturile sau pentru a obține informații suplimentare, accesați linkul https://privacy.volkswagen.comOpens an external link.

Responsabilul pentru protecția datelor

Responsabilul nostru pentru protecția datelor vă stă la dispoziție în calitate de persoană de contact pentru aspecte legate de protecția datelor, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs.:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

E-mail: datenschutz@volkswagen.de

Versiunea: februarie 2021