Használati feltételek 

a www.myvolkswagen.net/hu/hu.html weboldal (továbbiakban: „Weboldal“) használatához

1. Tartalom és elérhetőség 

A jelen Használati feltételek a weboldalhoz való hozzáférésre és a weboldal használatára vonatkoznak. A Weboldal szolgáltatója a Volkswagen AG (Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Németország), amely a braunschweigi járási bíróság cégjegyzékében a HRB 100484 számon van bejegyezve (továbbiakban: Volkswagen AG“).

A Weboldal minden tartalmát gondosan ellenőrizzük. A Volkswagen AG igyekszik a Volkswagen AG weboldal tartalmát naprakészen és helyes tartalommal megjeleníteni. Azonban nem garantálhatjuk ezen Weboldal teljességét, helyességét, aktualitását és folyamatos elérhetőségét. 

A Volkswagen AG nem vállal felelősséget harmadik felek azon weboldalainak rendelkezésre állásáért és tartalmáért, amelyek külső hivatkozásokon keresztül érhetők el. A Volkswagen AG kifejezetten elhatárolja magát minden olyan tartalomtól, amely esetleg büntetőjogi vagy felelősségi szempontból problémás, vagy amelyek a közszemérembe vagy a közerkölcsbe ütköznek.

2. A Weboldal tartalmaira vonatkozó oltalmi jogok

A Volkswagen AG Weboldalának használata során be kell tartani a szerzői jogokat, a név- és márkahasználati jogokat, valamint a Volkswagen AG és harmadik felek egyéb oltalmi jogait. Védelmet élveznek többek között a Volkswagen AG által bemutatott fényképek, zenék és márkák. A Volkswagen AG Weboldalának elérhetőségéből nem származtatható licencjog vagy bármilyen más használati jog. 

3. A Weboldal visszaélésszerű használata

Tilos a Weboldal mindennemű visszaélésszerű használata; kifejezetten tilos megkerülni a biztonsági intézkedéseket és óvintézkedéseket. Ezen kívül tilos olyan berendezéseket használni vagy alkalmazásokat futtatni, amelyek a Volkswagen AG berendezéseinek meghibásodásához vagy működésének kimaradásához vezetnek, különösen tilos módosításokat végezni a Volkswagen AG hálózatai vagy egyéb hálózatok kiszolgálóinak fizikai vagy logikai struktúráin. A Volkswagen AG hozzájárulása nélkül tilos a Volkswagen AG Weboldalának rendszeres, üzleti célú használata. 

4. Szolgáltatások

A Weboldalon keresztül a Volkswagen AG vagy a Volkswagen AG partnerei által nyújtott további tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz (továbbiakban: „Szolgáltatások“) férhet hozzá. Kérjük, vegye figyelembe az adott esetben ezen Szolgáltatásokra vonatkozó egyedi Használati feltételeket. 

5. Volkswagen ID

A Volkswagen ID a  Volkswagen AG és partnerei által nyújtott számos digitális termék és szolgáltatás központi felhasználói fiókja. Néhány szolgáltatáshoz csak akkor kaphat hozzáférést, ha azokba a Volkswagen ID fiókjával bejelentkezett. 

Ha Ön már rendelkezik Volkswagen ID felhasználói fiókkal, akkor azzal bejelentkezhet a Szolgáltatásokba. Ha nem szeretné a meglévő Volkswagen ID fiókját használni a Szolgáltatásba való bejelentkezéshez vagy még nem rendelkezik Volkswagen ID fiókkal, akkor létrehozhat egy további Volkswagen ID-t a https://vwid.vwgroup.io webhelyen vagy első alkalommal regisztrálhat ott. Kérjük, vegye figyelembe a Volkswagen ID aktuális Használati Feltételeit. 

6. Jogviták rendezése

Az ebben a „Jogviták rendezése“ című fejezetben a fogyasztói viták rendezésre és a jogviták online rendezésre vonatkozó rendelkezések csak az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztókra érvényesek, és nem érintik az Európai Unión kívüli országokban a viták rendezésére esetlegesen alkalmazandó jogi szabályozásokat.

A Volkswagen nem kész és nem is kötelezhető arra, hogy vitarendezési eljárás esetén fogyasztói döntőbizottság elé álljon.

Az Európai Bizottság a www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link webhelyen platformot biztosít a jogviták bíróságon kívüli online rendezéshez. Ezen a platformon a fogyasztók megtalálják azon fogyasztói döntőbizottságok listáját, amelyek a jogviták bíróságon kívüli online rendezése során segítséget nyújthatnak.

Wolfsburg, 2021. február