Uvjeti korištenja 

Za internetsku stranicu www.myvolkswagen.net/hr/hr.html („internetska stranica“)

1. Sadržaj i dostupnost 

Ovi uvjeti korištenja važe za vaš pristup internetskoj stranici i za njezino korištenje. Ponuđač ove internetske stranice je društvo Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Njemačka, upisano u trgovački registar Općinskog suda u Braunschweigu pod poreznim brojem HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Svi sadržaji internetske stranice brižljivo se provjeravaju. Volkswagen AG se trudi  da sadržaje na internetskoj stranici tvrtke Volkswagen AG  prenese pravodobno i sadržajno točno. Unatoč tome, ne možemo jamčiti za cjelovitost, točnost, aktualnost i stalnu dostupnost internetske stranice. 

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost web-stranica trećih osoba, kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Volkswagen AG izričito se ograđuje od svih sadržaja koji mogu biti relevantni za kazneno pravo ili pravnu odgovornost ili koji su u suprotnosti s javnim moralom ili dobrim poslovnim običajima.

2. Prava vlasništva nad sadržajima internetske stranice

Prilikom upotrebe internetske stranice društva Volkswagen AG treba poštovati autorska prava, prava na ime i prava vezana za žig, kao i ostala prava vlasništva društva Volkswagen AG i ostalih trećih osoba. Njima su, između ostalog, zaštićene slike, glazba i žigovi tvrtke Volkswagen AG. Dostupnost internetske stranice društva Volkswagen AG ne pretpostavlja dodjelu nikakvih licencija ili nekih drugih prava korištenja. 

3. Zloupotreba prilikom korištenja internetske stranice

Zabranjena je svaka zloupotreba prilikom korištenja internetske stranice; osobito nije dopušteno zaobilaženje mjera opreza i/ili sigurnosnih mjera. Također se ne smiju koristiti uređaji ili pokretati aplikacije koje bi mogle dovesti do oštećenja opreme ili otkazivanja funkcije uređaja tvrtke Volkswagen AG, osobito zbog promjena na fizičkoj ili logičkoj strukturi poslužitelja ili mreže tvrtke Volkswagen AG ili drugih mreža. Sustavna upotreba internetske stranice tvrtke Volkswagen AG u komercijalne svrhe nije dozvoljena bez pristanka tvrtke Volkswagen AG. 

4. Usluge

Preko internetske stranice možete pristupiti drugim sadržajima i uslugama društva Volkswagen AG ili partnerskih tvrtki društva  Volkswagen AG („usluge“). Obratite pažnju na uvjete korištenja koji eventualno važe za takve usluge. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je središnji korisnički račun za mnogo digitalnih proizvoda i usluga koje nude društvo Volkswagen AG i njegovi partneri. Pristup nekim uslugama dobit ćete samo ako se prijavite svojim Volkswagen ID-om. 

Ako već posjedujete Volkswagen ID, onda se njime možete koristiti za prijavu na usluge. Ako svoj postojeći Volkswagen ID ne želite upotrebljavati za prijavu na ovu uslugu ili još ne raspolažete Volkswagen ID-om, možete na https://vwid.vwgroup.io izraditi još jedan Volkswagen ID ili se po prvi put registrirati. Obratite pažnju na Uvjete korištenja koji važe za Volkswagen ID. 

6. Rješavanje sporova

Odredbe koje se nalaze u odjeljku „Rješavanje sporova“ o postupcima mirenja u potrošačkim sporovima i o online rješavanju sporova važe samo za potrošače koji su nastanjeni u Europskoj uniji i ne utječu na zakonske odredbe o rješavanju sporova koji bi eventualno mogli važiti u zemljama izvan Europske unije.

Poduzeće Volkswagen nije spremno niti obvezno sudjelovati u postupku rješavanja spora kod tijela za rješavanje potrošačkih sporova.

Europska komisija na stranici www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link stavlja na raspolaganje platformu za izvansudsko online rješavanje sporova. Na toj platformi potrošači mogu pronaći spisak tijeal za rješavanje sporova koji mogu pomoći kod izvansudskog rješavanja sporova.

Wolfsburg, veljača 2021.