Условия за използване 

За уеб страницата www.myvolkswagen.net/bg/bg.html („уеб страницата“)

1. Съдържание и достъпност 

Тези условия за ползване важат за достъпа до уеб страницата и нейното използване. Тази уеб страница се предлага от дружество Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Германия, вписано в Търговския регистър на районен съд Брауншвайг под № HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Цялото съдържание на уеб страницата се проверява внимателно. Volkswagen AG се стреми да представя съдържанието на уеб страниците на Volkswagen AG актуално и правилно. Въпреки това не може да се даде гаранция за целостта, верността, актуалността и непрекъснатата достъпност на уеб страниците. 

Volkswagen AG не поема отговорност за съдържанието и достъпността на уеб страници на трети страни, до които има достъп чрез външни линкове. Volkswagen AG изрично се разграничава от всички съдържания, които евентуално са наказателно отговорно релевантни или нарушават благоприличието или подронват обществения морал.

2. Защитени права за съдържанието на уеб страниците

При ползването на уеб страниците на Volkswagen AG трябва да се вземат под внимание авторски права, права върху името и търговската марка, както и други защитени права на Volkswagen AG и на други трети лица. Със защитени права са представените от Volkswagen AG снимки, музика и марки. При извикването на уеб страницата на Volkswagen AG не се предоставят лицензи или други права за ползване. 

3. Злоупотреба с уеб страницата

Всякакви злоупотреби с уеб страницата са забранени; особено заобикалянето на мерките за сигурност. Освен това не трябва да се използват или изпълняват приложения, които могат да доведат до повреда или до неизправност на функционалността на устройства на Volkswagen AG, по-конкретно чрез промени по физическата или логическата структура на сървъра или на мрежата на Volkswagen AG или други мрежи. Системното използване и използване с търговска цел на уеб страниците на Volkswagen AG не е позволено без съгласието на Volkswagen AG. 

4. Услуги

През уеб страницата може да се осъществява достъп до друго съдържание и услуги на Volkswagen AG или от партньори на Volkswagen AG („услуги“). Моля, обърнете внимание на подобни услуги, съответно техните условия за ползване в сила. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID представлява централния потребителски акаунт за множество цифрови продукти и услуги, които се предлагат от Volkswagen AG и неговите партньори. За някои услуги ще получите достъп само когато се впишете с Вашия Volkswagen ID. 

Ако вече разполагате с Volkswagen ID, можете да го използвате, за да се вписвате за услуги. Ако не желаете да използвате Вашия наличен Volkswagen ID за вписване в тази услуга или ако все още не притежавате Volkswagen ID, на https://vwid.vwgroup.io можете да създадете друг Volkswagen ID или да се регистрирате за пръв път. Моля, съблюдавайте условията за ползване на Volkswagen ID, които са в сила. 

6. Разрешаване на спорове

Съдържащите се в раздел „Разрешаване на спорове“ разпоредби, свързани с процедурата за арбитраж на потребители и за онлайн решаване на спорове, важат само за потребители от Европейския съюз и не засягат законовите разпоредби за решаване на спорове, които може да са в сила в държави извън Европейския съюз.

Компанията Volkswagen не участва, нито е задължена да се включва в разрешаване на спорове пред арбитражна комисия.

Европейската комисия предоставя на www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове. На тази платформа потребителите ще намерят списък със арбитражни комисии, които могат да окажат съдействие при извънсъдебно решаване на спорове.

Волфсбург, февруари 2021 г.