Uslovi korištenja 

Za internetsku stranicu www.myvolkswagen.net/ba/bs.html („Internet stranica“)

1. Sadržaj i dostupnost 

Ovi uslovi korištenja se odnose na vaš pristup internet stranici i njeno korištenje. Ponuđač ove internetske stranice je kompanije Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Njemačka, upisana u registar privrednih subjekata Općinskog suda Braunschweig pod brojem HRB 100484 (Volkswagen AG“).

Svi sadržaji ove internetske stranice se pažljivo provjeravaju. Kompanija Volkswagen AG nastoji da sadržaje na internetskoj stranici kompanije Volkswagen AG ažurno i tačno reprodukuje. Međutim, ne možemo preuzeti odgovornost za potpunost, tačnost, ažurnost i stalnu dostupnost internetske stranice. 

Kompanija Volkswagen AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje i dostupnost internetskih stranica trećih strana, kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Kompanija Volkswagen AG izričito se distancira od svih sadržaja, koji su možda krivičnopravno ili obaveznopravno relevantni ili su u suprotnosti s javnom časti i dobrim običajima.

2. Prava intelektualnog vlasništva nad sadržajima internetske stranice

Prilikom upotrebe internetske stranice kompanije Volkswagen AG obavezna je pridržavati se autorskih prava, prava naziva i trgovačkih znakova, kao i ostalih prava intelektualnog vlasništva kompanije Volkswagen AG i trećih strana. Između ostalog zaštićeni su slike, muzika i trgovački znakovi koje kompanija Volkswagen AG predstavlja. Mogućnošću pozivanja internetske stranice kompanije Volkswagen AG ne daje se nikakva licenca ni druga prava korištenja. 

3. Zlonamjerno korištenje internetske stranice

Svaka zlonamjerna upotreba internetske stranice je zabranjena; posebno se ne mogu zaobići nikakvi sigurnosni postupci i/ili sigurnosne mjere. Osim toga ne smiju se koristiti nikakvi uređaji niti pokretati bilo kakve aplikacije, koje mogu dovesti do oštećenja ili neispravnog rada uređaja kompanije Volkswagen AG, posebno promjenom fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža. Komercijalna, sistematska upotreba internetske stranice kompanije Volkswagen AG nije dopuštena bez saglasnosti kompanije Volkswagen AG. 

4. Usluge

Preko internetske stranice možete pristupiti drugim sadržajima i uslugama kompanije Volkswagen AG ili partnera kompanije Volkswagen AG („Usluge“). Imajte na umu, po potrebi, važeće uslove korištenja za takve usluge. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je centralni korisnički račun za mnoge digitalne proizvode i usluge, koje nudi kompanija Volkswagen AG i njeni partneri. Pristup nekim uslugama dobivate samo ako se prijavite pomoću Vašeg Volkswagen ID-a. 

Ako već raspolažete Volkswagen ID-em, onda ga možete koristiti za prijavu na usluge. Ako ne želite koristiti svoj postojeći Volkswagen ID za prijavu na ovu uslugu ili ako još nemate Volkswagen ID, možete kreirati Volkswagen ID ili se jednokatno registrovati na https://vwid.vwgroup.io. Imajte na umu važeće uslove korištenja za Volkswagen ID. 

6. Rješavanje sporova

Odredbe o postupcima rješavanja sporova s potrošačima i online rješavanju sporova sadržane u ovom odjeljku „Rješavanje sporova“ primjenjuju se samo na potrošače iz Evropske unije i ne utiču na zakonske odredbe o rješavanju sporova, koje se mogu da važe u zemljama izvan Evropske unije.

Kompanija Volkswagen nije ni spremna niti obavezna sudjelovati u rješavanju sporova pred arbitražnim vijećem za rješavanje sporova s potrošačima.

Na www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link Evropska komisija stavlja na raspolaganje platformu za vansudsko online rješavanje sporova. Na ovoj platformi potrošači mogu pronaći listu arbitražnih vijeća za rješavanje sporova koji mogu pomoći u vansudskom rješavanju sporova.

Wolfsburg, februar 2021.